IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica

XUNTA, Consellería de Economía e Industria

Xacobeo 21-22

Galicia

Axudas do Igape

Programa Sinerxia da Internacionalización 2021-2022

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape SINERXIA DA INTERNACIONALICACIÓN 2021-2022. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das empresas nas pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.