Partners

PROXECTO COFINANCIADO

 

IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica

XUNTA, Consellería de Economía e Industria

UE, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional